PL MONTAGE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne Privatlivspolitik gælder fra 25. maj 2018

PL Montage APS, Brovadvej 53, 7000 Fredericia er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv jf. den nye persondataforordning (GDPR 2018).

For at kunne drive netop vores virksomhed er der visse personoplysninger, vi har behov for at behandle løbende.

Overordnet set behandler PL Montage kun det der i loven defineres som almindelige personoplysninger.

Vores privatlivspolitik er derfor ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

HVORFOR MÅ PL MONTAGE REGISTRERE OG BEHANDLE OPLYSNINGER OM MIG?

Som privat virksomhed må vi registrere personoplysninger om dig for at kunne drive vores virksomhed. Vi skal grundlæggende bruge dine personoplysninger for at kunne:

 • Oprette/betjene dig som kunde/leverandør herunder udarbejde tilbud, hjælpe og rådgive dig bedst muligt.
 • Vedligeholde kontaktdata til brug for rådgivning, levering og fakturering.
 • Projekthåndtering og efterfølgende after-sales service.
 • Orientere dig om vores produkter og tiltag i PL Montage, hvis du forudgående har samtykket hertil (nyhedsbreve/markedsføring). Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet enten ved aktivt at afmelde det på afmeldingslinket i nyhedsmailen eller ved at kontakte vores dataansvarlige.
 • Udføre HR-relaterede opgaver.
 • Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for os for at overholde en retslig forpligtelse eller en afgørelse fra en myndighed.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

Vi behandler det som defineres som almindelige personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis din arbejdsgiver, har udleveret til os i forbindelse med egen henvendelse enten via telefon eller mail.

Oplysningerne anvendes og gemmes til det opfølgende arbejde såsom tilbudsgivning, transaktioner, projekthåndtering, markedsføring, HR-relaterede opgaver o.l.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor dig i forbindelse med løsning af ovenstående ydelser/opgaver.

Typisk drejer det sig om disse almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Betalingsoplysninger
 • Fødselsdato og cpr-nummer (dette udelukkende ifm. HR-arbejde)

Vi kan også indsamle yderligere oplysninger om din brug af vores hjemmeside gennem cookies og andre lignende teknologier. PL Montages webaktiviteter følger den generelle lovgivning for Cookie-politik.

Vi behandler også dine oplysninger, til at udarbejde simpel statistik eller for at kunne udføre kundetilfredshedsundersøgelser i PL Montage.

Når vi indhenter oplysninger om dig, vil vi altid fortælle dig, hvilke formål oplysningerne skal bruges til.

HVOR STAMMER MINE PERSONOPLYSNINGER FRA?

De oplysninger, vi registrerer om dig, kan komme fra forskellige kilder:

 • Dig selv
 • Din arbejdsgiver
 • Eventuelle mellemled såsom forhandlere, administratorer, projektansvarlige o.l. i forbindelse med salg/levering af produkter og projekter.

HVEM KAN MIN OPLYSNINGER BLIVE DELT MED?

Vi kan have behov for at dele oplysninger om dig med andre, men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun de relevante oplysninger i det enkelte tilfælde. Som udgangspunkt deler vi kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Vi deler dog også oplysninger, hvis vi har en forpligtelse til det ifølge lovgivningen – fx i forbindelse med kontrol af evt. hvidvaskning – ligesom det kan forekomme, hvis vi har en legitim og berettiget interesse. Det kan fx være i forbindelse med kundetilfredshedsmålinger.

Der kan være behov for at dele oplysninger med fx:

 • Din arbejdsgiver
 • Offentlige myndigheder, fx Politi, SKAT, ministerier, styrelser.
 • Pengeinstitutter,
 • Eksterne rådgivere, fx revisorer, advokater

Vi bruger tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle kredit- og betalingskorttransaktioner, at yde administrativ kundeservice.

Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personlige data, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. PL Montage har indgået databehandleraftaler med samtlige af disse tredjepartsleverandører.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNIGNER?

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os, og alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere lokalt i virksomheden med backup på tredjepartsservere udelukkende placeret indenfor EU.

 

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger lokalt i virksomheden:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Eventuelle betalingstransaktioner vil blive krypteret af industristandard-teknologi og være underlagt industriens generelle sikkerhedsstandarder.

Men selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger.

Vi har således interne nedskrevne procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger i tilfælde dette skulle ske.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål som tidligere beskrevet. Derefter vil vi slette dine personoplysninger. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

Så længe der registreres aktivitet opbevares personoplysningerne permanent. Efter endt aktivitet opbevarer vi dine oplysninger i min. 5 år + indeværende kalenderår, det sker med baggrund i de generelle forældelsesregler(bogføringsloven).

I visse tilfælde opbevarer vi personlige oplysninger helt op til 15 år grundet diverse garantiordninger på de ydelser/produkter PL Montage leverer.

 

HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder dog ikke oplysninger, som er nødvendige for samhandelen, så længe du er kunde hos os
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller fx med henblik på at behandle et krav fra din side
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring
 • Ret til at få sendt dine oplysninger til dig selv eller en anden dataansvarlig
  Du har i visse tilfælde ret til at få en fil med dine personoplysninger hos os i et almindeligt anvendt digitalt format samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

HVORDAN KONTAKTER JEG JER?

PL Montage er overordnet dataansvarlig for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

PL Montage Kolding ApS
Brovadvej 53
7000 Fredericia
CVR-nr.: 85607014
Telefon: 40468432
Mail: janni@pl-montage.dk

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du også velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige i hovedselskabet BBN Nordic ApS:

Adm. Direktør Frank Nordgren.

36468416 / 20807637

Mail: Fn@bbnnordic.dk